Văn bản

Công đoàn cơ sở  »  Văn bản


NỘI DUNG

    Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020

    Thông báo Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS năm học 2019-2020.

    Tải tại đây


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,270,752       1/362